Choose language
Lithuanian
English

„post theater“ (Niujorkas / Tokijas / Berlynas / Štutgartas) projektas „Ekspres kovos klubas“ / “post theater“ (New York / Tokyo / Berlin / Stuttgart) performance “Express Fight Club”

Gyvas multi-medijų pasirodymas, anglų kalba / Life multi-media performance in English

 

Režisūra / directing: Hiroko Tanahashi / Max Schumacher
Atlikėjai / performers: anoniminiai vietiniai atlikėjai, Alexander Schröder and 30 anonymous local performers
Choreografija / choreography: nežinomas autorius / anonymous
Video menas / video: Yoann Trellu
Garsas / sound: Sibin Vassilev
Technikos direktorius / technical director: Fabian Bleisch
Vadyba / management: Mario Stumpfe / artkrise
Rėmėjai / sponsors: “Hauptstadtkulturfonds”, “Tanznacht Berlin”, Singapūro nacionalinis muziejus

 

Trukmė / duration: 45 min.

http://www.posttheater.com

 

Vokiečių spauda apie spektaklį:

“Vakaras užvaldo tave savo formaliu griežtumu” („Berliner Zeitung“)
“Techniškai idealus ir originalus” („Kölner Stadtanzeiger“)

 

Intriguojantis ir itin slaptas kolektyvo „post theater“ pasirodymas. Ar tai bus spektaklis? Ar šokio programa? O gal medijos? „post theater“ kratosi etikečių ir tikina, kad svarbiausia ne tai, kaip bus įvardintas jų pasirodymas, o tai, kad žiūrovai liks nustebinti nepamirštamų įspūdžių.

Bandantys nuspėti pasirodymo siužetą pagal jo pavadinimą gali apsigauti. Bestseleriu tapęs Chucko Palahniuko romanas „Kovos klubas“ ir vėliau sukurtas to paties pavadinimo kino filmas nagrinėja šiuolaikinio žmogaus santykį su darbu. Ar žmogaus darbas daro poveikį jo asmenybei, ar atvirkščiai? Kodėl mes dirbame? Ar mums patinka mūsų darbas? Galiausiai, ar mes išvis turime darbą?
„Ekspres kovos klubas“, pasitelkęs 30 anoniminių atlikėjų iš Lietuvos, sulaužys stereotipus ir pateiks visiškai naują, alternatyvią versiją darbo pasauliui, nagrinėtam populiariajame romane. Visiems klausiantiems, kodėl į Klaipėdą atkeliaujantys „post theater“ menininkai taip atkakliai slepia būsimo pasirodymo detales, atlikėjų pavardes ir net programos žanrą, menininkai primena pirmąją „Kovos klubo“ taisyklę – „Nekalbėk apie kovos klubą“.

 

German press about the performance:
“The evening corrupts you with its formal rigor” (“Berliner Zeitung”)
“Technically perfect and original” (“Kölner Stadtanzeiger”)


An intriguing and highly secret performance by “post theater”.

Is it going to be a theater performance? Or dance program? Or maybe media art? “post theater” tries to avoid labels. As long as the result is a disturbing, intense, and memorable experience for the audience.
Attempts to predict the subject of the project from its title can be deceivable. Bestseller novel “Fight Club” by Chuck Palahniuk and later film of the same name examines contemporary human’s relationship to work. Does man's work affect his personality, or vice versa? Why do we work? Do we love our job? Finally, do we have our jobs at all?
“Express Fight Club” with the help of 30 anonymous performers from Lithuania, will break stereotypes and present a completely new, alternative version to the world of work, analyzed in the popular novel. To all raising question why the arriving to Klaipėda “post theater” artists persistently hide the details of future performance, artists' names and even genre of it, artists recall the first “Fight Club” rule Do not talk about the fight club”.

 

Foto Post Theater

International festival of contemporary arts PLArTFORMA
 
© 2010-2015 All rights reserved      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager