Choose language
Lithuanian
English

MENININKŲ GRUPĖS „ŽUVIES AKIS“ KULTŪRINĖ KELIONĖ PO KLAIPĖDOS REGIONO MOKYKLAS

Klaipėdos menininkų grupės „Žuvies akis“ projektas „Šiuolaikinio šokio sklaida Klaipėdos regiono mokyklose ir vaikų globos namuose“ pateko tarp 44 projektų, laimėjusių  Kultūros ministerijos ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje skelbtą bendrą konkursą „Regionų kultūros projektai, mažinantys kultūrinę ir socialinę atskirtį“. (Beje, konkursui buvo pateiktos net 353 paraiškos.) Konkurso tikslas – skatinti kultūros sklaidą Lietuvos regionuose, kuria siekiama mažinti kultūrinę bei socialinę atskirtį, stiprinti įvairius bendruomenių kultūrinius ir socialinius poreikius tenkinančius centrus, prisidėti prie regionų sociokultūrinės aplinkos gerinimo.

Menininkų grupė „Žuvies akis“ projektą parengė, vadovaudamasi nuostata, kad kultūrinis ir meninis ugdymas mokykloje ir už jos ribų turėtų būti pasiekiamas visiems, nepaisant gebėjimų, socialinės, mentalinės ir fizinės būklės bei geografinės padėties. Todėl gegužės mėnesį aplankysime 17 Klaipėdos regiono pagrindinių mokyklų ir vaikų globos namų, kurių auklėtiniams pristatysime choreografės Dovilės Binkauskaitės (muzika Jurgitos Mieželytės, scenografija – Artūro Šimonio) šokio spektaklį „Apkabinsiu tave“. Spektaklis sukurtas remiantis pedagogo Rudolfo Štainerio išskirtais vaiko raidos etapais, todėl jame kuriami vaizdai, kostiumų spalvos ir scenovaizdžio transformacijos atitinka įvairių amžiaus tarpsnių vaikų piešimo gebėjimus ir pasaulėjautą bei yra lengvai atpažįstami ir suprantami mažiesiems žiūrovams.

Šokio spektaklį, kuriame šoka Agnija Šeiko, Inga Kuznecova, Petras Lisauskas ir Darius Berulis, lydės speciali pamoka vaikams apie šiuolaikinį šokį, galimybes judesio pagalba perteikti išgyvenimus ir emocijas, diskutuosime ir apie matytą spektaklį. 

Birželio pradžioje Klaipėdoje bus surengtas 3 dienų seminaras aplankytų mokyklų mokytojams, kurio metu, siekiant supažindinti su plastikos ir judesio panaudojimu vaikų saviraiškai ir kūrybiniam ugdymui svarba, KU dėstytojai skaitys paskaitas apie šiuolaikinį šokį, o profesionalūs choreografai praves praktinius užsiėmimus.

Menininkų grupė „Žuvies akis“ tiki, jog supažindinus vaikus ir jų mokytojus su šiuolaikiniu šokiu net keliais aspektais, t.y. pristatant šokio spektaklį, pravedant pamoką apie šiuolaikinį šokį, supažindinant mokytojus su šokio galimybėmis kūrybiniame vaiko ugdymo procese – prisidėsime prie vaikų kultūrinės-socialinės vaikų integracijos ir užtikrinsime šio proceso tęstinumą per mokytojų veiklą.

 

 

Daugiau informacijos:

Goda Giedraitytė,
tel.: +370 615 31052,
e-mail: goda.giedraityte@gmail.com 

www.zuviesakis.lt

 

files//

Artists group
FISH EYE
 
© 2010-2015 All rights reserved      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager