Choose language
Lithuanian
English

Programme of 2012

               

 

 PROGRAMA / PROGRAM*

 Švyturio menų dokas / Švyturys Art Dock  (Naujoji Uosto str. 3)

Įėjimas į "Kolektyvinį sodą" pro "Švyturio menų doką" / Entrance to "Collective Garden" through "Švyturys Art Dock"


Rugpjūčio 23 d., ketvirtadienis / 23rd of August, Thursday

19:00Jaunųjų kūrėjų platforma. Premjera! Šokio spektaklis Diagnozė – krepšinis“ (chor. I.Kuznecova) (30') ir šokio spektaklis „Naktis“ (chor. M. Banzai) (10') Didžioji salė

            Platform of Young Creators. Premier! Dance performance „Diagnosis – Basketball“ (chor. I.Kuznecova) (30') & dance performance „Night“ (chor. M. Banzai) (10') Great hall

20:00 – Festivalio atidarymas. Muzikinis projektas “Driezhas”  (45') Lauke**

            VDA Nidos meno kolonijos menininkų rezidentų video programa (35') Mažoji salė

            Opening of the festival. Musical project „Driezhas“ (45') Outdoors**

            Video program by VAA Nida Art Colonys artists-in-residency (35') Small hall

           

Rugpjūčio 24 d., penktadienis / 24th of August, Friday

19:00Jaunųjų kūrėjų platforma. Spektaklis „Globotinis nori būti globėju“ (rež. M. Pažereckas) (40') Salė „Kolektyviniame sode“***

            Platform of Young Creators. Theatre performance „Ward wants to be Tutor“ (dir. M. Pažereckas) (40') Hall at „Collective garden“***

20:00 – Menų spaustuvė (Vilnius) pristato gatvės šokio spektaklį „Feel Link“ (L. Žakevičius & A. Gudaitė)  (40') Didžioji salė

             Arts Printing House (Vilnius) presents street dance performance „Feel Link“ by L. Žakevičius & A. Gudaitė (40') Great hall

21:00 – Premjera! Reda ir Arūnas Uogintai – ARCHEOLOGAI. Performansas „Žymėjimas” (20') Lauke**

          Premier! Reda & Arūnas Uogintai – ARCHAEOLOGISTS. Performance „Marking“ (20') Outdoors**

21:30 – Šokio spektaklis Aikštelėje laisvų vietų nėra“ (chor. A.Šeiko) (35') Mažoji salė

            Dance performance „No Space at the Parking Lot“ (chor. A.Šeiko) (35') Small hall

 

Rugpjūčio 25 d., šeštadienis / 25th of August, Saturday

18:30 – Jaunųjų kūrėjų platforma. „Lafa“ spektaklis „Karalius miršta” pagal E.Ionesco to paties pavadinimo pjesę (rež. K.Novikova) (70') Salė „Kolektyviniame sode“***

            Platform of Young Creators. „Lafa“ theatre performance „Exit the King“ by E. Ionesco play (dir. K.Novikova) (70') Hall at  „Collective garden“***

19:45 – Premjera! Reda ir Arūnas Uogintai - ARCHEOLOGAI. Performansas „Žymėjimas” (20') Lauke**

          Premier! Reda & Arūnas Uogintai – ARCHAEOLOGISTS. Performance „Marking“ (20') Outdoors**

20:00 Wariot Ideal (Čekija) spektaklis – industrinis trileris „PLATFORMA – pamirštas sektorius“ (60') Didžioji salė

            „Wariot Ideal (Czech) performance – industrial thriller PLATFORM – forgotten sector (60') Great hall

21:15 –  Trumpametražinių filmų programa: Zona” (rež. Dali Rust) (25') ir Tarptautinio trumpų filmų festivalio Vilnius Film Shorts 2011” –  Geriausieji (56') Lauke**

            Short films program: „Zone“ (dir. Dali Rust) (25') & International Short Films Festival „Vilnius Film Shorts 2011” – the Best (56') Outdoors**

 

Rugpjūčio 26 d., sekmadienis / 26th of August, Sunday

18:00 – Šiaulių dramos teatras pristato spektaklį „Valentinų diena“ pagal I. Vyrypajevo pjesę (rež. L. Vaskova) (90') Mažoji salė

            Siauliai Drama Theatre presents performance „Valentines’ Day according to I. Vyrypajev’s play (dir. L. Vaskova) (90') Small hall

20:00 – Festivalio uždarymas. Pasaulinė premjera! Granhoj Dans ir DNA pristato šokio spektaklį „Vyrai ir Mahleris“ (chor. P.Granhoj) (60') Didžioji salė

          Closing of the festival. World premier! Granhoj Dans & DNA presents dance performance „Men & Mahler“ (chor. P.Granhoj) (60') Great hall

 

Rugpjūčio 24-26 d.

11:00 – 16:00 Kritikos seminaras „Kritika@naujosiosmedijos“ / Creative seminar for young stage critics “Critics@newmedias” (veda teatrometras.lt redaktoriai / tutors: G. Dapšytė, S. Ivaškaitė, A. Jevsejevas) Klaipėdos Kultūrų komunikacijų centras / Klaipėda Culture Communication Centre

  

* Festivalio organizatoriai pasilieka teisę keisti festivalio programą / The organizers of the festival remain possibility to change the program.

** Esant blogam orui, renginiai vyks Mažojoje salėje. / The events will take place at the Small hall if the weather conditions are not acceptable.

*** „Kolektyvinis sodas“ – organizacija ir erdvė įsikūrusi „Memelio miesto“ 2 korpuse. Įėjimas pro "Švyturio menų doką" / „Collective garden“ is an organization and space located at the 2nd corps at „Memel City“. Entrance through "Svyturys Art Dock"

files//

International festival of contemporary arts PLArTFORMA
 
© 2010-2015 All rights reserved      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager