Pasirinkite kalbą
Lietuvių
English

Šokio spektaklis „Vyrai ir Mahleris“ / dance performance „Men & Mahler“ (chor./ dir. Palle Granhoj)

Pasaulinė premjera / World premier

 

Choreografija / Choreography: Palle Granhøj

Atlikėjai / performers: Bill Eldridge (UK), László Fülöp (HU), Áron Darabont Leon (HU), Tomasz Ciesielski (PL), Mikolaj Karczewski (PL), Aureliusz Rys (PL), Tomás Danielis (SK), Petras Lisauskas (LT), Dorte Petersen (DK).

Asistentas / assistant: Johan Ohlson

Vizualinis dizainas ir foto / visual design & photo: Per Victor

Muzika / music: Gustav Mahler

Granhøj Dans komandos nariais taip pat yra: / Granhøj Dans team is also:

Malco Oliveros, vadybininkas / manager,

George Skalkogiannis, tarptautinis patarėjas / international advisor

Produkcija / production: Bora Bora, Granhøj Dans & New Web

Speciali padėka / special thanks to Glej Theatre, Liublijana

Rėmėjai / supported by: EU Cultural Program, DNA, New Web, Bora Bora, Danish Arts Council Committee of Performing Arts, City of Aarhus and the Region of Central Denmark.

Premjera / premier: 2012 m. birželio 8-10 d. / 8th - 10th of June, 2012 Bunker, Stara Elektrarna, Liublijana, Slovėnija

Trukmė / duration: 60 min.

 

Kokio rezultato galima tikėtis aštuonias savaites vienoje erdvėje esant vienai moteriai dainininkei ir aštuoniems šokėjams vyrams iš skirtingų valstybių? Ir ypač po to, kai kasdien sunaikinama tai, kas vakar buvo sukurta? Danų choreografas Palle Granhøj tarptautinio pripažinimo sulaukė už savo gebėjimą formą kurti dėka nuolatinio savo šokėjų judesių ribojimo. Šis metodas leidžia jam atrasti netikėtus ir nematytus rakursus.

Šokio spektaklyje „Vyrai ir Mahleris“ pagrindinis dėmesys sutelkiamas į šiurkščią vyriškumo jėgą. Liūdna ir poetiška Mahlerio muzika tampa atskaitos tašku vyr(iškum)o išryškinimui, kuomet aštuoni atletiški ir jaunatviški kūnai, supančioti virvėmis, būriuojasi ant euro-palečių ir atlieka archetipinius vyrų ritualus. Tuo tarpu dainininkė atsainiai stebi vyrų žaidimą/kovą ir savo sielą atiduoda širdį užliejantiems pompastiškiems dainos garsams.

 

Granhøj Dans – tarptautinio pripažinimo sulaukusi šokio trupė, įsikūrusi Aarhus mieste, Danijoje. Šokio spektaklių autorius yra trupės meno vadovas ir choreografas Palle Granhøj, kuris dirba glaudžiai bendradarbiaudamas su šokėjais ir dizaineriu Per Victor. Pagrindinė P. Granhøj kūrybinio proceso priemonė yra Obstrukcijos technika.

Jei palygintume Granhøj Dans spektaklius, suprastume, kad vienintelis juos siejantis dalykas yra tas, kad jie tarpusavyje nepanašūs. Nėra atpažįstamos estetinės linijos ar judesių tipažo, ar analogiško temos naratyvo. Visi spektakliai yra nuodugnios pasirinkto motyvo ir kūrybiniame procese dalyvaujančių atlikėjų interakcijos analizės rezultatas. Būtent tai apibrėžia išraiškos formą, o kartu ir išskirtinę plastinę kalbą. Tačiau jei vis dėlto bandytumėte atrasti raudoną liniją Granhøj Dans kūryboje, tai būtų dominuojantis plastinės kalbos vizualinis charakteris, paremtas aktyvia atlikėjų pozicija ir dažnai praturtintas jumoro ir paprastumo prieskoniais.

 


DNA – Development of New Art – tinklą sudaro 7 Europos kultūros organizacijos: New Web, Praha, CZ, www.novasit.cz / A4, Bratislava, SK, www.a4.sk / L1 Association, Budapeštas, HU, www.l1.hu / Menininkų grupė „Žuvies akis“, Klaipėda, LT, www.zuviesakis.lt / Chorea Theatre Association, Lodzė, PL, www.chorea.com.pl / Schloss Bröllin, Fahrenwalde, DE, www.broellin.de / Bora Bora, Aarhus, DK, www.bora-bora.dk

DNA remia jaunus naujojo teatro talentus, kurie orientuoti į projektinę veiklą, ieško naujų raiškos būdų savo kūryboje ir balansuoja tarp judesio, šokio, performanso, pantomimos, vizualikos, eksperimentinio teatro ir tarpdisciplininių žanrų. 

Pagrindinė projekto misija – skatinti jaunųjų kūrybinę saviraišką, tarptautinį mobilumą ir profesionalų bendradarbiavimą su kolegomis ir žiūrovais visoje Europoje. Todėl DNA tikslas yra paremti naują mąstymą, naujas idėjas ir kūrėjus bei sukūrti erdvę novatoriškai raiškai, kūrybiniam dialogui ir laisvam meniniam pasirinkimui. DNA stengiasi sudaryti naujas galimybes menininkų iš Centrinės Europos (ypač post-sovietinio bloko šalių) dalyvavimui.

 

 

 

What do you get when you put a female singer, and eight male dancers from various countries, together for eight weeks, and everyday deconstruct the work they create? Palle Granhøj is internationally acknowledged for his ability to create a form by constant obstruction of his dancer’s expressions. This method enables him to find the unexpected and unforeseen.

In “Men & Mahler” the focus is on the raw power of masculinity. Mahler’s sorrowful and poetic music becomes a counterpoint to the male bonding and masculine playfulness, when eight virile and powerful bodies, strapped out in rubber ropes, crowding together on EUR pallets and performing masculine archetypal rituals. Meanwhile the singer with a Attenborough’s soberness observes the game/fight and lets her soul embrace the heartbreaking and grandiloquent song.

 

Granhøj Dans is an internationally acknowledged dance company based in the city of Aarhus, Denmark. The productions of Granhøj Dans are created by the company’s artistic director and choreographer Palle Granhøj, in close co-operation with dancers and visual designer Per Victor. The main tool of P. Granhøj is always the Obstruction Technique.

If one has to compare various productions of Granhøj Dans, their greatest resemblance would be the fact that none of them are alike. There is no recognizable aesthetic line, nor a type of movement or a way to approach theme to be found. The performances are all the outcome of studying the interaction between chosen motif and the artists participating in the creative process. This defines the form of expression and so the language will be unique every time. Should one however try to find a red thread in the work of Granhøj Dans, it would be the predominant visual character of the stage language - based on the strong presence of the performers – generating sensorial landscapes, often spiced with humor and unpretentiousness. It is this artistic idiom that has given P. Granhøj and his work a noticeable position in the international dance arena.

 

The DNA – Development of New Art – network consists of 7 European culture organizations: New Web, Prague, CZ, www.novasit.cz / A4, Bratislava, SK, www.a4.sk / L1 Association, Budapest, HU, www.l1.hu / Fish Eye Artistic Association, Klaipeda, LT, www.zuviesakis.lt / Chorea Theatre Association, Lodz, PL, www.chorea.com.pl / Schloss Bröllin, Fahrenwalde, DE, www.broellin.de / Bora Bora, Aarhus, DK, www.bora-bora.dk

DNA supports talented emerging artists in the field of new theatre art, who work on a project basis, are on the edge between motion, physical, dance, visual, non-verbal, mimic and experimental theatre and cross over genres, and are seeking new approach in their work. 

Main project mission is to support their creative growth, trans-national mobility and good professional reconnection with the artistic colleagues and public from all over Europe. The aim of the DNA is to support new thinking, new ideas and creators; to create a gene constitution for innovative expressions, creative dialogues and free artistic choices. The DNA project tries to bring new possibilities of participation for artists of the Central European region, with a special focus on postcommunistic countries.

 

 

files//

Foto: Per Victor

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis PLArTFORMA
 
© 2010-2015 Visos teisės saugomos      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager