Pasirinkite kalbą
Lietuvių
English

Spektaklis „Karalius miršta” pagal E.Ionesco pjesę / Performance „Exit the King“ by E. Ionesco play

JAUNŲJŲ KŪRĖJŲ PLATFORMA / PLATFORM OF YOUNG CREATORS

 

Režisierė / director: Karina Novikova

Vaidina / acting: Simas Venckus, Justina Jukonytė, Erika Mažulienė, Arūnas Mozeris, Giedrė Brazauskaitė, Deividas Jonauskis

Scenografija ir kostiumai / stage design & costumes: Lauryna Liepaitė ir Agnė Kupšytė

Prodiuseris / production: Lafa

Trukmė / duration: 70 min.

 

E. Ionesco „Karalius miršta“ – absurdo pjesė, kuri žavi humoru, ryškiais personažais ir vienu nuostabiu klausimu, kada mes pradedame mirti? Tai lemia ne amžius, ne sveikata, ne padėtis visuomenėje, o tai, ką tu veiki ir kuo tu tiki. Šeši personažai ir šeši jauni aktoriai, keista erdvė bei jauna, bet ne pirmą kartą kartu dirbanti kūrybinė komanda. Vieniems tai juokinga, kitiems –graudu, vieniems per daug neįtikėtina, kitems – realu... Absurdas?

Lafa – tai labai rimtas teatro judejimas, vienijantis tik rimčiausius menininkus, kurie visiškai neturi humoro jausmo ir todėl yra pranašesni už kitus šių (ir ne tik šių) dienų kūrėjus. Svarbiausias dalykas – akademizmas (visi jų sukurti spektakliai yra klasikinės formos, scenografija ir kostiumai visada atitinka laikmetį, griežtai vykdomos visų autorių visos remarkos). Šis teatras pretenduoja tapti ne tik objektyviu žmogaus sielos vertintoju, bet ir jų ganytoju. Lafa - tai rimtas teatras!

 

E. Ionesco „Exit the King“ is an absurd play, which fascinates by its humor, vivid characters, and one marvelous question of when do we start to die? It does not depend on our age, health, social status, but on what we do and what we believe in. Six characters and six young actors, strange space and young, but already experienced creative team. Ones are laughing, the others – crying. Ones cannot believe it, and the others claim it is reality... Absurd?

Lafa – is a very serious theater movement, uniting only the most serious artists, who has no sense of humor and therefore are superior to the other today‘s (and earlier) creators. The most important thing is academism (all their performances are of classical form, scenography and costumes always reflect the period, and all remarks by author are fulfilled strictly). This theatre claims to become not only the objective appraiser of human‘s soul, but also their shepherd. Lafa – is very serious theater!   

files//

Foto: Donata Šarkutė

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis PLArTFORMA
 
© 2010-2015 Visos teisės saugomos      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager