Pasirinkite kalbą
Lietuvių
English

Spektaklis „Valentinų diena“ pagal I. Vyrypajevo pjesę / Performance „Valentines’ Day“ according to I. Vyrypajev’s play

Vienos dalies tragi-melo-komedija, skiriama Michailui Roščinui / One part tragi-lie-comedy, dedicated to Michail Roshchin

 

Režisierė / director: Loreta Vaskova

Vaidina / acting: Monika Šaltytė, Dalius Jančiauskas, Agnė Kiškytė

Scenografija / stage design: Simona Biekšaitė

Video: Remigijus Venckus

Muzikinis apipavidalinimas / Musical arrangement: Paulius Jasiūnas

Iš rusų kalbos vertė / Translated by Rolandas Rastauskas

Premjera / premier: 2010 vasario 27 d.

Spektaklį iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas / Performance partly co-financed by Lithuanian Culture Support Foundation

Trukmė / duration: 90 min.

Apdovanojimai režisierei Loretai Vaskovai / awards for director Loreta Vaskova:
2010 - „Lietuvos teatrų pavasaris“ už režisūrinį debiutą / „Spring of Lithuanian Theatres“ for directing debut
2010 - Kultūros ministerijos Metų debiuto premija / Year debut prize of Culture Ministry

2011 - „Auksinis scenos kryžius“ už debiutą / „Golden Cross of the Stage“ for debute

 

Šiuolaikinis rusų dramaturgas, režisierius ir aktorius Ivanas Vyrypajevas – vienas ryškiausių ir novatoriškiausių šių dienų Rusijos kūrėjų. „Valentinų diena“ – tai garsios ir kadaise daug šurmulio sukėlusios M. Roščino pjesės „Valentinas ir Valentina“ perdirbinys. Pirmuoju atveju jaunuolių meilės istorija užbaigiama daugtaškiu, o I. Vyrypajevas deda kabliataškį ir 2001 m. parašo istorijos tęsinį. Pasitelkęs šiuolaikinį požiūrį, dramaturgas polemizuoja apie vieną iš stipriausių žmogaus dvasios poreikių – meilę.

Spektaklis pasakoja apie kelią į kitą žmogų, apie krypties paieškas be žemėlapio, apie kelionę be atgalinio bilieto. Vaizduojamoje visuomenėje vyrauja nusiteikimas, kad meilė trunka neilgai, o jausmai ribojami galiojimo terminais. O jeigu žmogus pamilsta kartą ir visam gyvenimui? Spektaklis suponuoja kitą santykių foną: kai jie pamilo vienas kitą, tai prasidėjo karas, kuris tęsiasi jau šimtmečius. Ir viskas dėl tos vienintelės neišsipildžiusios galimybės.

P.S. Spektaklis skiriamas žmonėms, PRIVERSTIEMS gyventi kartu.

 

Contemporary Russian dramaturge, director and actor Ivan Vyrypajev is one of the most innovative creators of nowadays Russia. „Valentines’ Day“ is a remake of famous M. Roshchins play „Valentin and Valentina“, which made a racket some time ago. Latter youngsters’ love story is finished with dots, and I. Vyrypajev puts a semicolon in 2001 and writes the end of the story. With a help of contemporary attitude, dramaturge enters into polemics about one of the strongest needs of man’s soul – love.

Performance speaks about way to reach another man, about search of direction without a map, about journey without a return ticket. There is a tenacious notion in represented society about short existence of love. But what if a man falls in love once and for all his life? The performance supposes another background of relations: when they fall in love, the war started. And it continues for years, because of that only unrealized possibility.

P.S. Performance is dedicated to people, who are FORCED to live together.

files//

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis PLArTFORMA
 
© 2010-2015 Visos teisės saugomos      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager