Pasirinkite kalbą
Lietuvių
English

Trumpametražinių filmų programa / Short films program

Bendra trukmė / total duration: 80 min.

Nėra kalbos barjero / No language barrier

 

 

„ZONA”

Dokumentika / documentary

Lietuva / Lithuania | 2012

Režisierė / director: Dali Rust

Operatorius / camera: Mantas Šatkus, LAC

Montažo režisierius / direcor of editing: Andrius Paškevičius

Garso režisierius / sound director: Sigitas Motoras

Dailininkė ir režisieriaus asistentė / visual solutions & director assistance: Donata Porvaneckaitė

Trukmė / duration: 25 min.

© Studio Nominum, Dali Rust

 

Lietuviškoje Kuršių Nerijos dalyje įsikūrusi kormoranų kolonija. Kol paukščių skaičius buvo nedidelis, jie buvo įrašyti  į šalies Raudonąją knygą. Per 30 metų kormoranų kolonija  išaugo ir  paukštis šiame regione tapo priešu Nr.1. Žmogus pajautė pavojų – kormoranai atima dalį žvejų laimikių bei plečia savo valdas sengirėje. Koks turėtų būti tikslus šių paukščių skaičius, kad kormoranai nekeltų „pavojaus“ vartotojiškai žmonių bendruomenei? Kormoranų kolonija – zona – tai puikus santykių tarp žmogaus ir jį supančios aplinkos pavyzdys.

There is a colony of cormorants established in Curonian Spit. While there were just a few birds, they were inscribed into Lithuanian Red Book. However, the number of birds increased in 30 years and they became enemies No.1 in the region. The man felt danger, because cormorants took part of fishermen’ catch and expanded their possessions in the old woods.  What exact number of these birds should be to ensure they are not “dangerous” to consumerist people community? Cormorants’ colony – zone – is a splendid example of relation between men and their surroundings.

 

TARPTAUTINIO TRUMPŲ FILMŲ FESTIVALIO „VILNIUS FILM SHORTS 2011” – GERIAUSIEJI /  INTERNATIONAL SHORT FILMS FESTIVAL „VILNIUS FILM SHORTS 2011” – THE BEST

 

VAISIŲ SAMURAJUS / Fruity Samurai

Japonija / Japan | 2010

Animacija / Animation | 5 min

Rež. / Dir. Kiminori Tanoue (happyproject,inc.)

Vaisių samurajus yra trumpų filmų serija apie juokingus japonų samurajus. Vietoj galvų samurajai  ant pečių nešioja įvairiausius vaisius. Šiuos filmus mėgsta visų amžiaus grupių žmonės, nepaisant jų lyties ar tautybės, kadangi filmų personažai niekada nemiršta, net jeigu jų vaisinė galva yra nukertama.

Fruity Samurai is a short film series about funny Japanese samurais, who are caring various fruits instead of their heads. Film personages never die, even after they are beheaded. Thus these films are adored by people of various ages, in spite of their gender, age or nationality.

 

JOS MOTINOS DUKROS / Her Mother's Daughters

Jungtinė Karalystė, Airija / United Kingdom, Ireland | 2010

Eksperimentinis / Experimental | 7 min.              

Rež. / Dir. Oonagh Kearney

Senyva moteris sėdi prie lango tuščiame name. Jos dukros paliko lizdą. Belaukiant jų skambučio, motiną aplanko prisiminimai apie jas...

Old lady is sitting next to the window in the empty house. Her daughters have left the nest. The memories are visiting lady while waiting for their phone call.

 

HERR HOPPAS IR RADIOAKTYVIOS ATLIEKOS / Herr Hoppe und der Atommüll / Herr Hoppe and the Nuclear Waste

Vokietija / Germany | 2010

Animacija / Animation | 3 min.

Rež. / Dir. Thorsten Löffler, Jan Löffler,  Lachauer

Radioaktyvių atliekų statinė nukrenta į Herr Hoppo, eilinio priemestyje gyvenančio vokiečio, sveitainę. Jis turi ja kuo greičiau atsikratyti ir tai daro savais keistais būdais.

Barrel of radioactive waste falls into a sitting-room of Herr Hoppe, an ordinary German, living in the suburbs. He wants to get rid of it as soon as possible and does it in his own strange ways.

 

ANT ŠAKOS / Ast mit Last / Out on a limb 

Vokietija / Germany | 2011

Animacija / Animation | 5 min.

Rež. / Dir. Falk Schuster

Paukštis tupi ant savo mėgiamos šakos. Kyla vėjas, nuo medžių krenta lapai, rudenį keičia žiema, tačiau paukštis nenori susitaikyti su tokiais gamtos pokyčiais, o ypač su tuo, jog metų laikai yra atsakingi už tokius pasikeitimus.

The bird sits on his beloved branch. The wind rises, leaves are falling, autumn is changed by the winter... but the bird does not want to reconcile with nature changes, and especially with the fact that seasons of the year are responsible for these changes.

 

MEMĖ / Memme

Belgija / Belgium | 2010

Animacija / Animation | 10 min.

Rež. / Dir. Evelyn Verschoore

Ant kalvos stovi senelių namai. Viename iš daugelio kambarių gyvena Memė, apsupta savo šeimos nuotraukomis.

Old-people home stands on the hill. Memme lives in one of the rooms, surrounded by pictures of her family.

 

SKRYDŽIO 103 KELEIVIAI / Die Leute vom Flug 103 / The People From Flight 103

Vokietija / Germany | 2010

Animacija / Animation | 9 min.

Rež. / Dir. Fedor Belenky

Prod. / Prod. Fedor Belenky

Kas dedasi žmogaus, skubančio iš lėktuvo, galvoje? / What is going on in the head of a man, rushing out of the plane?

 

KETVIRTADIENIS / Thursday

Jungtinė karalystė / United Kingdom | 2010

Animacija / Animation | 7 min.

Rež. / Dir. Matthias Hoegg

Įprasta meilės istorija, perkelta į netolimą ateitį, kurios herojai susiduria su juodųjų strazdų kova prieš  technologiją, automatiniais būrėjais iš delno ir elektros energijos trūkumu.

Common love story takes place in the nearest future. Her heroes meet with black thrushes fighting against technology, mechanical magicians and shortage of electricity power.

 

NUOMININKAS / The Renter

Jungtinė Karalystė / United Kingdom | 2010

Animacija / Animation | 10 min.

Rež. / Dir. Jason Carpenter

Berniukas dienai paliktas senyvos moters namuose. Žiaurus vištos nudobimas berniukui parodo koks žiaurus ir sudėtingas yra pasaulis. Jis sužino, jog rūpestis gali būti parodomas pačiais netikėčiausiais būdais.

A boy is left at the home of an old lady for a day. Cruel killing of a hen shows a boy how difficult and brutal is a world. He find out the concern can be shown in the most unexpected ways.

files//

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis PLArTFORMA
 
© 2010-2015 Visos teisės saugomos      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager