Pasirinkite kalbą
Lietuvių
English

Erdvinių objektų „Sudegęs“ ir „Skrytis“ ekspozicija / Objects’ „Burned“ & “Flight Fall” exhibition

Andriaus Petkaus erdvinių objektų „Sudegęs“ ir „Skrytis“ ekspozicija /

Andrius Petkus objects’ „Burned“ & “Flight Fall” exhibition

 

Andrius Petkus, skulptorius.

Parodose dalyvauja nuo 1999 m. Yra surengęs 3 personalines parodas, dalyvavęs daugiau nei 100 respublikinių ir tarptautinių grupinių parodų, simpoziumų, meninių projektų, o jo kūriniai pasklidę po visą pasaulį: jų yra Rusijoje, Suomijoje, Australijoje, Latvijoje ir ktr. A. Petkus nuosekliai atstovauja Lietuvai ledo bei smėlio skulptūrų simpoziumuose visame pasaulyje. 

A. Petkus tęsia realistinės skulptūros tradiciją. Jo objektuose, instaliacijose dažniausiai regime visiems lengvai atpažįstamus kasdieniniame gyvenime naudojamus namų apyvokos daiktus. Tačiau gerokai padidintas pastarųjų mastelis, nebūdingas medžiagiškumo apvalkalas ir įterpimas į jiems neįprastą aplinką – gamtos ar parodinę erdvę – suteikia kūriniams estetinę meno kūrinio vertę ir poziciją. Nors iš pirmo žvilgsnio kūriniai lengvai atpažįstami, iš tiesų esti asociatyvūs, konceptualiai argumentuoti ir reikalaujantys nuodugnios socialinės įžvalgos.

 

Andrius Petkus, a sculptor.
Participates in exhibitions since 1999. Has held 3 personal exhibitions and participated in more than 100 national and international group exhibitions, symposiums and artistic projects. His works are spread all over the world: in Russia, Finland, Australia, Latvia and etc. A. Petkus constantly represents Lithuania at ice and sand sculpture symposiums around the world.
A. Petkus continues tradition of realistic sculpture. One can identify easily recognizable items from everyday life or used in our household in his objects and installations. However, a significant increase of items’ scale, uncharacteristic substance of coating and their presentation into unfamiliar environment - natural or exhibition space provide these works with aesthetic value and position of an art work. Although the works are easily recognizable at a first glance, in fact they are associative, conceptually argumented and requiring thorough social insights.

 

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis PLArTFORMA
 
© 2010-2015 Visos teisės saugomos      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager