Pasirinkite kalbą
Lietuvių
English

Šokio spektaklio „Un extracto del blog” eskizas / Extract of dance performance “Un extracto del blog”

 

Choregrafija / choreography: Beata Molytė

Šoka / dance: Beata Molytė, Aušra Krasauskaitė, Agnija Šeiko

Perkusija / percussion: Arkadijus Gotesmanas

Muzika / music: Vincente Amigo, Adam Ben Ezra

Scenografija / scenography: Artūras Šimonis

Prodiuseris / producer: šokio teatras / dance theater „PADI DAPI Fish“

 

Buvo laikas, kai choreografai statė šokio kompozicijas, spektaklius. Vėliau visi tendencingai ėmė kurti įvairius žanrus ir skirtingų sričių kūrėjus apjungiančius projektus. Aktualiausia tendencija tampa eksperimentai.

Flamenko žanras choreografei Beatai Molytei tapo atspirtimi ir inspiracija perteikti „pokalbius su savimi“. Ispaniškos muzikos ritmai leidžia improvizuoti, palieka laisvės kūrybai bei vaizduotei, o pietietiško temperamento ir filosofijos įkvėptas  šokio, balso ir muzikos junginys emocionaliai perteikia ne tik aistringas istorijas, bet ir vidinius išgyvenimus ar monologus. „Atsitraukusi nuo kasdienių rūpesčių, nurimusi ir įsiklausiusi į save imu girdėti tą balsą, kuris nuolat kelia klausimus „Kas aš? Kur aš? Kodėl aš?“. Tos abejonės, kad nepažįsti savęs, kad veidmainystės sau ir aplinkiniams daugiau negu nuoširdumo ar tikrumo, skatina pasitelkti vaizduotę ir pasidalinti savo paradoksaliais pasvarstymais“.

Eksperimentu choreografė įvardija tai, jog pašnekesiui su savo vidiniu atskleisti pasirinko labai specifinį šokio stilių, o vidinių dialogų „įgarsinimui“ scenoje pasikvietė šiuolaikinio šokio atlikėjas bei perkusininką. Kūrėjai nesiūlo ieškoti aiškaus siužeto, nekviečia į ispaniška aistra dvelkiantį spektaklį – jie ieško savęs, eksperimentuoja garsais, šviesomis, flamenko stiliumi ir atvirumu.

 

There was a time when choreographers created compositions of dance, performances. Later, everybody turned to develop projects that combine various genres and different artists. Today experiments seem to become a trend.
Flamenco genre became a prop and inspiration for choreographer Beata Molytė to conveyconversations with herself”. Rhythms of the Spanish music allow improvising, leave freedom for creativity and imagination, and combination of dance, voice and music, inspired by southern temperament and philosophy, conveys emotionally not only passionate stories, but also inner experiences or monologues. Retreating from everyday worries, calming down and listening attentively to myself, I start hearing the voice, which keeps questioningWho am I? Where am I? Why am I?” The doubts you do not know yourself, and perception that there is more hypocrisy for yourself and the others than the sincerity and reliability, stimulates to invoke imagination and share own paradoxical considerations.”
Choreographer entitles her solution to reveal inner conversation as experiment, because she chose a very specific style of dance, and invited contemporary dance artists and percussionist to record “inner dialogues” on stage. Creative team does not propose to search for the clear subject, does not invite to the performance breathing the Spanish passion, - they look for themselves, experimenting with sounds, lights, flamenco style and openness.

 

 

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis PLArTFORMA
 
© 2010-2015 Visos teisės saugomos      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager