Pasirinkite kalbą
Lietuvių
English

Šokio spektaklis „2men2mahler“ / Dance performance „2men2mahler“

 

Palle Granhøj spektaklis, sukurtas bendradarbiaujant su atlikėjais: Jannik Elkær Nielsen, Kristoffer Louis Andrup Pedersen, Robert Karlsson & Thierry Boisdon, Petras Lisauskas (LT)

A performance by Palle Granhøj, created in close collaboration with the performers: Jannik Elkær Nielsen, Kristoffer Louis Andrup Pedersen, Robert Karlsson & Thierry Boisdon, Petras Lisauskas (LT)

Muzika / music: Gustav Mahler

Produkcija / production: Granhøj Dans

Ko-prodiuseris / Co-produced by: Dansescenen (Copenhagen)

Spektaklio rėmėjai / supported by: Wilhelm Hansen Foundation, the Danish Actors Association

 

Granhøj Dans komandos nariais taip pat yra: / Granhøj Dans team is also:

Malco Oliveros, vadybininkas / manager,

George Skalkogiannis, tarptautinis patarėjas / international advisor

 

Trukmė / duration: 60 min.

http://granhoj.dk

 

Spektaklyje „2men2mahler“ Granhøj Dance sugretina vyrišką mistiką su skausmu ir ilgesiu, įkūnytu Gustavo Mahlerio muzikoje. Spektaklis balansuoja tarp dviejų kraštutinumų: svaigaus humoro ir giliausios rimties. Pasitelkdamas juoką ir vaikščiodamas rizikinga briauna tarp nevilties ir išganymo, vienatvės ir solidarumo, Palle Granhøj tyrinėja skausmo ir ilgesio daugialypiškumą. Subtili ir aistringa kompozitoriaus G. Mahlerio muzika yra esminis spektaklio akompanimentas, scenoje priešpastatomas fizinei šokėjų galiai. G. Mahlerio muziką scenoje gyvai atlieka smuikininkas ir flamenko dainininkė.

“Kiekviena diena yra prarasta, jei tądien nė karto nešokome, o visa tiesa turi būti įvardinta kaip melas, jei nebuvo palydėta bent vienu juoku” (Nietzsche).

Tai – pirmasis žymaus choreografo bandymas prakalbinti G. Mahlerio muziką. Intrigos dėlei, būtina priminti, kad 2012 m. kartu su DNA tinklu pastatytas antrasis P. Granhøj spektaklis pagal G. Mahlerio muziką „Men&Mahler“ šiemet buvo pripažintas geriausiu Danijos šokio spektakliu.

 

Granhøj Dans – tarptautinio pripažinimo sulaukusi šokio trupė, įsikūrusi Aarhus mieste, Danijoje. Šokio spektaklius kuria trupės meno vadovas ir choreografas Palle Granhøj, bendradarbiaudamas su ties spektakliu dirbančiais menininkais. Pagrindinė Palle Granhøj kūrybinio proceso priemonė visada yra Obstrukcijos technika.

Jei palygintume Granhøj Dans spektaklius ilgalaikėje perspektyvoje, suprastume, kad vienintelis juos siejantis dalykas yra tas, kad jie tarpusavyje absoliučiai nepanašūs. Nėra atpažįstamos estetinės linijos ar judesių tipažo, ar analogiško vystomos temos naratyvo. Visi spektakliai yra nuodugnios pasirinkto motyvo ir kūrybiniame procese dalyvaujančių atlikėjų interakcijos analizės rezultatas. Būtent tai apibrėžia išraiškos formą, o kartu ir išskirtinę plastinę kalbą. Tačiau jei vis dėlto bandytumėte atrasti raudoną liniją Granhøj Dans kūryboje, tai būtų dominuojantis plastinės kalbos vizualinis charakteris, paremtas aktyvia atlikėjų pozicija ir dažnai praturtintas jumoro ir paprastumo prieskoniais.

Granhøj Dans remia The Danish Arts Council Committee of Performing Arts ir Aarhus savivaldybė.

 

In “2men2mahler” Granhøj Dance juxtaposes masculine mystique with the pain and longing embodied in Gustav Mahler’s universe. A performance fluctuating between the extremes of total humor and deepest seriousness. Palle Granhøj explores the many faces of pain and longing by using humour as a recurrent confrontational element. Against a sombre background, Granhøj wants the male body to balance on a razor’s edge between despair and redemption, solitude and solidarity, between joy and pain.

The music of composer G. Mahler represents the primary musical accompaniment of the performance. The sublime and passionate universe of Mahler comes up against the powerful physical stage presence of the dancers. Mahler’s music is played live on stage by viola player and a flamenco singer.

 “And we should consider every day lost on which we have not danced at least once. And we should call every truth false which was not accompanied by at least one laugh” (Nietzsche).

P. Granhøj's performance according to G. Mahler's music “Men&Mahler”, created in 2012 together with DNA network, this year was awarded as the best Danish dance performance.

 

Granhøj Dans is an internationally acknowledged dance company based in the city of Aarhus, Denmark. The productions of Granhøj Dans are created by the company’s artistic director and choreographer Palle Granhøj, in close co-operation with the artists involved in them.

 If one has to compare the various productions of Granhøj Dans through the years, their greatest resemblance is indeed the fact that none of them are like the others. There is no recognizable aesthetic line, nor is there a type of movement or a way to approach a theme to be found. The performances are all the outcome of studying the interaction between the chosen motif and the artists participating in the creative process. This defines the form of expression, and so the language will be unique every time.

The main tool is always the Obstruction Technique, which the creative process is based on from start to end. Should one however try to find a red thread in the work of Granhøj Dans on an overall level, it would have to be the predominant visual character of the stage language - mainly based on the strong presence of the performers – generating sensorial landscapes, often spiced with humor and unpretentiousness. It is this singular artistic idiom that has given Palle Granhøj and his work a noticeable position in the international dance arena.

Granhøj Dans is supported by The Danish Arts Council Committee of Performing Arts and the City of Aarhus.

 

Foto Per Victor

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis PLArTFORMA
 
© 2010-2015 Visos teisės saugomos      Interneto svetainių kūrimas adme      Turinio valdymo sistema easywebmanager